Hậu trường DVD Gala nhạc Việt - Về nhà đón Tết - Studio & Bạn 09/02/2018

"Về nhà đón Tết" với những bài hát vui tươi, nhưng lắng động, với tinh thần “đoàn viên, sum họp” ngày Tết - một nét văn hóa gia đình của người Việt khi Tết đến.

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo