Phương pháp bón phân cho thanh long - Kết nối nhà nông 07/12/2017

Mỗi giống thanh long có đặc tính sinh trưởng và năng suất khác nhau, nhưng đều có nhu cầu các chất dinh dưỡng trong từng thời kỳ sinh trưởng.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo