Kỹ thuật xử lý ra hoa trên cây có múi - Kết nối nhà nông 17/05/2018

Ra hoa đồng loạt sẽ giúp tăng tỷ lệ thụ phấn, đậu quả, từ đó năng suất sẽ cao hơn, dễ dàng chăm sóc, không bị chồng chéo các giai đoạn chăm sóc.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo