Bón phân hữu cơ cho cây thanh long - Kết nối nhà nông 08/03/2018

Kỹ thuật bón phân hữu cơ cho cây thanh long đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần tăng năng suất, chất lượng của trái thanh long.

VOH Online

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo