Quản lý cỏ dại trên ruộng lúa - Bác sĩ cây trồng 15/04/2018

(VOH) - Thạc sỹ Ký Văn Ngọt hướng dẫn sử dụng chế phẩm Pyanchor 5EC trừ cỏ cho ruộng lúa

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo