Vợ sinh con chồng được lãnh trợ cấp bao nhiêu?

(VOH) – Theo Thông tư 59/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khi vợ sinh con người chồng được nhận trợ cấp bằng 2 tháng lương cơ sở cho mỗi con.

Cụ thể, điều kiện người cha nhận được trợ cấp một lần bằng 02 tháng lương cơ sở cho mỗi con tại thời điểm người vợ sinh con hoặc người chồng của người vợ mang thai hộ cũng nhận được trợ cấp 1 lần vào thời điểm người vợ mang thai hộ sinh con. Tuy nhiên người cha, người chồng này phải có đủ các điều kiện sau:

- Trường hợp con do người vợ sinh ra, người chồng được nhận trợ cấp 01 lần khi:

+ Người vợ không tham gia BHXH bắt buộc.

+ Người cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Trường hợp nhờ mang thai hộ, chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ được nhận trợ cấp 01 lần khi:

+ Người mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện để nhận trợ cấp một lần khi sinh con.

+ Chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

Về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con của cha, mẹ bé là người lao động qui định như sau:

+ Người lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao động nam từ ngày 01/7/2019. Người lao động nam (cha đứa bé) đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc nếu vợ sinh thường.

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

….

2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

….

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

>>>> Nghị Định Mới Về Mức Lương Cơ Sở Từ Ngày 1/7/2019

>>>> Tính Lương Cho Các Ngày Làm Thêm, Ngày Nghỉ Như Thế Nào?

>>>> Mức Đóng BHXH Bắt Buộc Sau Khi Tăng Lương Từ Tháng 7/2019

 

Bào Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo