Việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2020 có gì mới?

(VOH) - Ngày 16/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5651/BGDĐT-TĐKT về việc triển khai xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020.

Theo đó việc xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020 được Bộ hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương dựa trên Nghị định 27/2015/NĐ-CP và công văn 5651/BGDĐT-TĐKT.

Qua đó, có một số điều chỉnh mới, cần chú ý về thời gian nộp hồ sơ:

Nộp trước ngày 20/3/2020 cho Hội đồng cấp tỉnh. Hội đồng Đại học quốc gia, Hội đồng cấp cơ sở trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Nộp trước ngày 20/4/2020 cho Hội đồng cấp Bộ nộp hồ sơ về Hội đồng cấp Nhà nước

Danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân" được xét tặng cho các nhà giáo đã được phong tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" và sau đó tiếp tục đạt được các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 Nghị định 27/2015/NĐ-CP. Riêng quy định tại Khoản 5 Điều 8 được áp dụng cho toàn bộ quá trình công tác của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" là danh hiệu vinh dự nhà nước nhằm tôn vinh các giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy. Cán bộ quản lý giáo dục có đủ số năm trực tiếp giảng dạy mới đủ điều kiện để nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú".

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có quyết định nghỉ theo chế độ BHXH từ tháng 01 năm 2017 cho đến thời điểm đề nghị xét tặng, thuộc đối tượng đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" năm 2020. Tiêu chuẩn thành tích liền kề năm đề nghị xét tặng là thành tích liền kề năm có quyết định nghỉ chế độ BHXH.

Các nhà giáo đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội tiếp tục giảng dạy, quản lý tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị đinịh 27/2015/NĐ-CP khi có hợp đồng giảng dạy cơ hữu tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập và tham gia xét tặng danh hiệu thi đua hằng năm.

Tại thời điểm đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú", nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại địa bàn nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng tại địa bàn đó; nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc đối tượng nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng của đối tượng đó.

Thời gian làm cán bộ quản lý giáo dục nhưng vẫn tham gia giảng dạy kiêm nhiệm được tính là thời gian công tác trong ngành giáo dục nhưng không được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy.

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

>>>> Ngừng Cấp Chứng Chỉ Ngoại Ngữ Chương Trình Giáo Dục Thường Xuyên: Sẽ Thay Thế Bằng Chứng Chỉ Gì?

>>>>  Từ Ngày 15/1/2020: Chấm Dứt Cấp Chứng Chỉ Ngoại Ngữ A, B, C

>>>> Một Số Trường Đại Học Dừng Cấp Chứng Chỉ Ngoại Ngữ, Công Nghệ Thông Tin

>>>> Quy Định Mới Về Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Trưởng Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

 

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo