Thủ tục xin xác nhận là liệt sĩ và hồ sơ hưởng các chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ như thế nào?

(VOH) - Một độc giả có gửi thư hỏi cần các điều kiện gì và thủ tục như thế nào để xác nhận ông nội là liệt sĩ?

Xin cho tôi hỏi về chế độ cho bà nội tôi là Trần Thị Em nội dung như sau: Ông nội tôi công tác tại công ty CT 65 thuộc cục Công trình 1, Bộ Giao thông Vận tải nay thuộc tập đoàn Cienco 4 Bộ GTVT. Ông tôi hy sinh trong trường hợp bị máy bay oanh tạc vào nơi sơ tán của cơ quan trong lúc đang làm nhiệm vụ chuyển địa điểm cơ quan. Do điều kiện chiến tranh hồ sơ bị thất lạc nên gia đình chưa nhận được bất kỳ chế độ nào về sự hy sinh của ông. Đến nay, gia đình đã tìm lại được hồ sơ lưu trữ cũa ông bao gồm: Lý lịch cán bộ, đảng viên, giấy khai tử, văn bản xác nhận quá trình công tác và giấy xác nhận về sự dũng cảm trong việc cứu tài sản của nhà máy CT 65 khi giặc Mỹ ném bom, và biên bản bàn giao mồ mả năm 1972.

Vậy tôi xin hỏi về trường hợp hy sinh của ông tôi như trên có đủ điều kiện để xác nhận liệt sỹ hay không? Và nếu có, gia đình tôi cần làm những thủ tục gì?

van phong luat su

Luật sư Vũ Mạnh Hòa tư vấn:

Điều kiện để xác nhận là liệt sĩ được quy định tại Điều 17 Nghị định 31/2013/NĐ-CP, cụ thể:

“Điều 17. Điều kiện xác nhận liệt sĩ

1. Người hy sinh thuộc một trong các trường hợp sau được xem xét xác nhận là liệt sĩ:

b) Trực tiếp phục vụ chiến đấu trong khi địch bắn phá: Tải đạn, cứu thương, tải thương, đảm bảo thông tin liên lạc, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa và các trường hợp đảm bảo chiến đấu;”

Hiện tại luật quy định người hy sinh trực tiếp phục vụ chiến đấu trong khi địch bắn phá: Cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa để đảm bảo chiến đấu. Tuy nhiên không có văn bản giải thích và phân ra nhiều trường hợp. Theo đó trường hợp ông nội bạn hy sinh có phải đang thực hiện bảo vệ kho hàng để đảm bảo chiến đấu hay không thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ xem xét và xác định. Như vậy, để xác định ông nội bạn có thuộc trường hợp trên hay không thì bạn gửi văn bản hoặc trực tiếp lên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hỏi về trường hợp cụ thể của ông nội bạn.

Nếu ông nội của bạn đủ điều kiện để xác nhận liệt sĩ, bạn chuẩn bị hồ sơ để xác nhận liệt sĩ theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH như sau:

“Điều 3. Hồ sơ xác nhận liệt sĩ

1. Giấy báo tử (Mẫu LS1).

2. Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy báo tử.

Điều 4. Căn cứ cấp giấy báo tử

1. Trường hợp hy sinh quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 (sau đây viết tắt là Nghị định) phải có giấy xác nhận trường hợp hy sinh của cơ quan, đơn vị sau:

a) Người hy sinh là quân nhân, công nhân viên quốc phòng do Thủ trưởng cấp tiểu đoàn hoặc cấp tương đương xác nhận;

b) Người hy sinh là công an nhân dân do Trưởng công an cấp huyện hoặc cấp tương đương xác nhận;

c) Người hy sinh thuộc các cơ quan trung ương do Thủ trưởng cấp vụ hoặc cấp tương đương xác nhận;

d) Người hy sinh không thuộc quy định tại Điểm a, b, c Khoản này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.”

Ngoài ra, hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ khi đã được xác nhận là liệt sĩ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH như sau:

“Điều 6. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

1. Giấy báo tử.

2. Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”.

3. Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (Mẫu LS4) kèm các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Thông tư này.

4. Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần khi báo tử trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân (Mẫu LS5).”

Theo các điều luật cụ thể trên, bạn vận dụng vào trường hợp cụ thể của mình khi thực hiện các thủ tục để xin xác nhận là liệt sĩ cũng như hưởng các chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ.

Xin cảm ơn luật sư.

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật.

>>>> Vợ Liệt Sĩ Đi Lấy Chồng Còn Được Coi Là Vợ Liệt Sĩ Không ?

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo