Người lao động nghỉ thai sản, ốm đau vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà

(VOH) - Người lao động làm tại Khu công nghiệp, khu chế xuất, Khu kinh tế và 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm được hỗ trợ tiền thuê nhà từ 1/2/2022 - 30/6/2022

Sự kiện: Tư vấn pháp luật

Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đối tượng là Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến 30/6/2022. (Nếu là NLĐ quay trở lại thị trường lao động thì có khoảng thời gian từ 1/4/2022 đến 30/6/2022).

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Theo hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg từ công văn 410/CVL-TTLĐ ngày 08/6/2022 của Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì NLĐ được hỗ trợ tiền thuê nhà khi có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong:

+ Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh.

+ Văn phòng đại diện, tổ chức hành nghề luật sư... mà được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã.

+ Các công ty được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục (nếu đủ điều kiện theo quy định của Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

NLĐ theo hướng dẫn trên phải đủ điều kiện theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

NLĐ khi nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, chế độ ốm đau cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ bao gồm cả thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

Thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH nhưng vẫn có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH.

Do vậy, NLĐ nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ. Không phân biệt người Việt Nam hay người nước ngoài.

Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng.

1.000.000 đồng/người/tháng (đối với trường hợp NLĐ quay trở lại thị trường lao động)

Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

Phương thức chi trả: Hằng tháng.

Thủ tục trình tự hỗ trợ

Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 08, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 sau đó DN gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (DN có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.)

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu vực sau đây:

- Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP 

- Khu kinh tế được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP

- 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch, thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang.

 

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo