Người đang khiếu nại bị chết thì người thừa kế có được tiếp tục  khiếu nại?

(VOH) - Theo qui định của Nghị định 124/2020/NĐ-CP mới ban hành, người đang khiếu nại mà bị chết thì người thừa kế của người khiếu nại được tiếp tục khiếu nại vụ việc mà người đã chết từng khiếu nại.

Nghị định 124/2020/ND-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ 10/12. Theo đó, Nghị định quy định người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó được thừa kế theo quy định của pháp luật, thì người thừa kế có quyền khiếu nại.

Khi đó người thừa kế khiếu nại phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình.

Người thừa kế có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

Trường hợp có nhiều người thừa kế thì những người đó có quyền ủy quyền cho một trong những người thừa kế hoặc luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

Khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại. Người đại diện phải là người khiếu nại.

Số người được cử đại diện được tính như sau: nếu có từ 5 -10 người khiếu nại thì được cử không quá 02 người đại diện; Nếu có từ 11 người khiếu nại trở lên thì có thể cử thêm người đại diện nhưng không quá 05 người đại diện. Việc cử người đại diện phải được thể hiện bằng văn bản.

Về qui trình xách minh giải quyết khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại hoặc người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại làm việc trực tiếp và yêu cầu người khiếu nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan đến nhân thân, nội dung khiếu nại.

Nội dung làm việc được lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung và có chữ ký của các bên. Trường hợp người khiếu nại không hợp tác, không làm việc, không ký vào biên bản làm việc thì biên bản được lấy chữ ký của người làm chứng hoặc đại diện chính quyền địa phương.

Biên bản được lập thành ít nhất hai bản, mỗi bên giữ một bản

>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn pháp luật xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật

>>>> Ủy Ban Nhân Dân Phường, Xã Có Thẩm Quyền Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Hay Không?

>>>> Khi Nào Cơ Quan Nhà Nước Được Phép Từ Chối Tiếp Công Dân?

>>>> Vi Phạm Về Qui Định Bảo Quản An Toàn Phòng Chống Cháy Nổ Về Hóa Chất Bị Phạt Bao Nhiêu?

>>>> Quy Định Mới Về Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Trưởng Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo