Đối tượng nào được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển, xét tuyển công chức?

(VOH) - Nghị định 138/2020/NĐ-CP được ban hành về tuyển dụng công chức đã có thay đổi trong về những đối tượng được cộng điểm, nội dung thi, việc miễn thi, thời hạn giữ chức vụ…

Điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã bỏ và thêm một số đối tượng được ưu tiên cộng điểm khi tuyển dụng công chức cũng như thay đổi về điều kiện đăng ký dự tuyển, nội dung thi tuyển, việc miễn thi, thời gian tập sự...

Nghị định 138/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

thi tuyển công chứcHình minh họa

Nội dung thi tuyển công chức:

Trước đây, Điều 8 Nghị định 24 (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP) quy định:

- Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1

- Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.

Đến nay, Nghị định 138/2020/NĐ-CP không còn đề cập đến quy định này.

Về việc miễn thi tin học vòng 1

- Trước đây Điều 8 Nghị định 24 (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ) quy định: Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

- Đến nay Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định: Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Về hình thức thi tuyển vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành)

- Trước đây Khoản 4 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định hình thức thi vòng 2 là Thi phỏng vấn hoặc thi viết.

- Hiện nay,  Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định: Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết.

Đối tượng được ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển công chức:

So với Điều 5 Nghị định 24 (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì  tại Điều 5 Nghị định 38 qui định một số điểm mới:

- Đối tượng là quân nhân chuyên nghiệp phải thuộc diện phục viên mới được cộng điểm ưu  tiên (trước đây chỉ quy định là “quân nhân chuyển nghiệp).

- Thêm các đổi tượng được cộng điểm gồm: học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị.

- Bỏ đối tượng được cộng điểm trước đây là:

+  Con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa

+ Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đối tượng được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức:

Khoản 1 Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định kể từ 01/12/2020, miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

(1) Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Điều này có nghĩa nếu vị trí thi tuyển yêu cầu công chức trình độ chuyên môn là trung cấp thì người có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ có trình độ từ trung cấp trở lên sẽ được miễn thi ngoại ngữ. Trong khi đó, trước đây Khoản 4 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định phải có “bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ” mới được miễn thi.

(2) Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Điều này có nghĩa nếu vị trí thi tuyển yêu cầu công chức có trình độ chuyên môn là cao đẳng thì người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam sẽ được miễn thi ngoại ngữ. Trong khi đó trước đây Khoản 4 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định phải có “bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam” mới được miễn thi.

(3) Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Đối tượng công chức nào tập sự được hưởng 100% lương, phụ cấp:

Điều 22 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định công chức tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp sau:

- Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; (Trước đây,  theo điểm a khoản 2 Điều 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

- Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;

- Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ (bổ sung thêm đối tượng là học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị so với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP).

Thời gian tập sự đối với công chức: 

Điều 20 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về thời gian tập sự như sau:

- 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;

- 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;

Trong đó:

- Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ BHXH, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác không được tính vào thời gian tập sự.

- Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự (quy định mới).

Công chức không được giữ chức vụ lãnh đạo quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp:

Điều 41, Nghị định 138 /2020/NĐ-CP quy định mới thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức như sau:

Điều 41. Thời hạn giữ chức vụ

…..

2. Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành.

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức:

So với Điều 4 Nghị định 24/2010/NĐ-CP thì tại Điều 4 Nghị định 138/2020/NĐ-CP đã bổ sung nội dung sau đây về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức:

Đơn vị tuyển dụng phải đưa ra điều kiện phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức mới nhất:

Nghị định 138/2020/NĐ-CP cũng ban hành Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức mới nhất

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

>>>> Từ 25/12/2019 Miễn Tập Sự Cho Công Chức Cấp Xã Đủ Điều Kiện

>>>> Quy Định Mới Về Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức Áp Dụng Từ Năm 2019

>>>> Nghỉ Hưu Sớm Do Mất Sức Lao Động, Cần Điều Kiện Gì?l

>>>> Nghỉ Hưu Theo Tuổi Nào ?

>>>>53 Tuổi Xin Nghỉ Hưu Sớm Được Không?

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo