Chuẩn hộ nghèo, cận nghèo mới có thu nhập từ bao nhiêu mỗi tháng?

(VOH) - Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được thay đổi trong giai đoạn 2022 – 2025 theo Nghị định chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 15/3/2021.

Qui định về chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo được ban hành tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP. Đây là qui định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 dùng làm căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân và là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025 được phân chia cụ thể riêng cho khu vực nông thôn và khu vực thành thị, cụ thể như sau:
Chuẩn hộ nghèo:
+ Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
+ Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
Chuẩn hộ cận nghèo:
+ Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.
+ Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản gồm 5 dịch vụ xã hội cơ bản:  y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; việc làm và bảo hiểm xã hội.

11 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản gồm: dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục- đào tạo của người lớn; tình trạng đi học đúng độ tuổi, cấp học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước an toàn; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; việc làm gắn với thu nhập, tham gia bảo hiểm xã hội; người phụ thuộc không có khả năng lao động.

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

>>>> Người Lao Động Cần Điều Kiện Gì Để Nhận Tiền Hỗ Trợ Covid-19?

>>>> Nghỉ Hưu Theo Diện Mất Sức Lao Động Cần Điều Kiện Gì?

>>>> Mức Đóng BHXH Bắt Buộc Sau Khi Tăng Lương Từ Tháng 7/2019

>>>> Bị Tai Nạn Lao Động Mà Không Được Đền Bù, Phải Làm Sao ?

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo