Bỏ quy định khi khen thưởng tập thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

(VOH) - Ngày 9/11/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 5/2020/TT-BNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng.

Theo Thông tư 12/2019/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

giấy khen

Hình minh họa

Cụ thể, tại khoản khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV qui định như sau:

"Điều 2. Quy định chung về khen thưởng

...

7. Khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

..."

Thông tư 5/2020/TT-BNV ký ngày 09/11/2020 bãi bỏ khoản 7 điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV (phần đánh dấu nền ở trên) của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của chính phủ.

Hiện nay, Luật Thi đua, khen thưởng không quy định nội dung này, nên việc ban hành Thông tư 05/2020/TT-BNV bãi bỏ quy định tại khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV là hợp lý.

Thông tư 5/2020/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày ký, tức ngày  09/11/2020.

Như vậy, kể từ  9/11/2020, khi xét khen thưởng cho các tổ chức, đơn vị thì không bắt buộc tổ chức, đơn vị đó phải có tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

 >>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật

>>>> 6 Việc Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Không Được Làm Theo Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2018

>>>> Cán Bộ Phường, Xã Có Phải Chuyên Viên-Công Chức?

>>>> Kê Khai Lý Lịch Không Trung Thực Ở Mức Độ Nào Thì Bị Kỷ Luật Khiển Trách ?

>>>> Quy Định Mới Về Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức Áp Dụng Từ Năm 2019

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo