Bộ Công an ra quy định bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí

(VOH) - Thông tư 145/2020/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí.

Theo qui định trong thông tư 145/2020/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 15/2/2021 thì những người được bảo vệ gồm người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí và cả người thân trong gia đình: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo cũng được bảo vệ (người được bảo vệ không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này nếu đang sinh sống làm việc học tập tại nước ngoài).

Khi nhận được đề nghị và xét thấy có căn cứ về việc tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của Người được bảo vệ đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc do việc tố cáo thì Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo kịp thời đề nghị, yêu cầu cơ quan Công an cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ, thực hiện như sau:

  • Đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ đến Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan, đồng thời gửi Bộ trưởng Bộ Công an để chỉ đạo. Khi nhận được đề nghị, yêu cầu bảo vệ, Giám đốc Công an cấp tỉnh xem xét, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc chỉ đạo Công an các đơn vị trực thuộc có liên quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ;
  • Đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ đến Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Khi nhận được đề nghị, yêu cầu bảo vệ, Trưởng Công an cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc chỉ đạo Trưởng Công an phường, Trưởng đồn, Trưởng trạm Công an, Trưởng Công an thị trấn, Trưởng Công an xã thuộc biên chế của lực lượng Công an nhân dân có liên quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ;
  • Đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ đến Trưởng Công an cấp xã. Khi nhận được đề nghị, yêu cầu bảo vệ, Trưởng Công an cấp xã xem xét, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ;
  • - Trường hợp người được bảo vệ là phạm nhân tại trại giam; trại viên tại cơ sở giáo dục bắt buộc; học sinh tại trường giáo dưỡng thì người có thẩm quyền giải quyết tố cáo kịp thời đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ đến Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng.
  • Trường hợp khẩn cấp người được bảo vệ có thể bị xâm hại ngay tức khắc sau khi thực hiện việc tố cáo thì người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có trách nhiệm thực hiện ngay việc đề nghị, yêu cầu cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cơ quan Công an nơi có thể xảy ra hành vi xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết;
  • Khi nhận được đề nghị, yêu cầu của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ mà không thuộc thẩm quyền thì Thủ trưởng Công an các cấp có trách nhiệm chuyển ngay đến cơ quan Công an có thẩm quyền xử lý theo quy định và thông báo bằng văn bản cho người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, người tố cáo hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền biết việc chuyển đề nghị, yêu cầu.

Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, cơ quan Công an có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ không chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra đối với tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ trong trường hợp người được bảo vệ tự đề nghị chấm dứt, từ chối áp dụng biện pháp bảo vệ.

Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ ở các cấp gồm:

-Trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang Bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Người đứng đầu cơ quan khác của Nhà nước, và trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

-Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Tổng cục trưởng, Cục trưởng và cấp tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chánh án TAND cấp cao, Chánh án TAND cấp tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSVD cấp tỉnh, Thường trực HĐND, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

-Chủ tịch UBND cấp huyện, Chánh án TAND cấp huyện, Viện trưởng VKSND cấp huyện, người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà không phải là cán bộ, công chức, viên chức kịp thời đề nghị, yêu cầu Trưởng Công an cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ; Chủ tịch UBND cấp xã kịp thời đề nghị, yêu cầu Trưởng Công an cấp xã xem xét, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ;

>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn pháp luật xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật

>>>>  Ủy Ban Nhân Dân Phường, Xã Có Thẩm Quyền Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Hay Không?

>>>> Luật Phòng Chống Tham Nhũng - Công Tác Giải Trình, Cung Cấp Thông Tin

>>>>  6 Việc Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Không Được Làm Theo Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2018

 >>>> Từ 20/12/2020 - Ai Phải Kê Khai Tài Sản, Thu Nhập Hằng Năm?

>>>> Từ 1/7/2020 Công Chức Đã Nghỉ Hưu Vẫn Có Thể Bị Xử Lý Kỷ Luật

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo