1 lần sinh ba con có vi phạm qui định mỗi gia đình chỉ sinh hai con ?

(VOH) - Một độc giả gửi thư hỏi vợ anh có thai dự sinh ba vậy có vi phạm qui định chỉ sinh hai con ? Từ đứa con thứ ba có được hưởng các chế độ  quyền lợi như khi sinh con thứ nhất, thứ hai ?

Em làm trong một đơn vị của Nhà nước, một số người trong cơ quan nói rằng, do vợ em có bầu dự sinh 3 con đã vi phạm quy định “một gia đình chỉ sinh hai con” nên em chỉ được nghỉ phép khi vợ sinh theo tiêu chuẩn sinh 2 con và chỉ có 2 con mới có được các chế độ, phụ cấp…đứa con thứ 3 thì không có chế độ gì cả, như vậy có đúng không ?

van phong quang trung

Luật sư Vũ Mạnh Hòa tư vấn:

Thứ nhất, theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP:

“Điều 2. Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con

2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.”

Thứ hai, về quy định hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con:

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo Điểm e Khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Mặt khác, tại khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của nam như sau:

“2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

Mức hưởng chế độ thai sản mỗi ngày của bạn bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản chia cho 24 ngày theo Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng khi sinh con cho mỗi con theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 với điều kiện bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con theo Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Như vậy, việc vợ chồng bạn sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên thì không vi phạm quy định của pháp luật.

Ngoài ra về thời gian và mức hưởng bạn vẫn được hưởng theo quy định trên mà không bị hạn chế bởi con thứ ba. 

Cảm ơn luật sư

 >>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật.

>>>> Vợ Muốn Đổi Họ Sang Họ Của Chồng Được Không?

>>>> Sửa năm sinh trong khai sinh cho con được không?

>>>> Chế Độ Nghỉ Thai Sản Như Thế Nào ?

>>>> Điều kiện nhờ mang thai hộ và chi phí thuốc men?

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo