Nhân dân giám sát công tác phòng chống tiêu cực tại TPHCM - Từ Nghị quyết đến Cuộc sống 22/8/2022

(VOH) - Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo