Đưa Nghị quyết vào cuộc sống - Từ Nghị quyết đến Cuộc sống 20/6/2022

(VOH) - Nghị quyết 06 có ý nghĩa rất lớn đối với TPHCM, trong đó đã gợi mở, tháo gỡ để giúp TPHCM phát triển đô thị không chỉ cho thành phố mà còn cho cả vùng, trong mạng lưới đô thị của cả nước.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo