Tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Tiếng nói từ địa phương 18/11/2020

Hội Khuyến học phường Bình Hưng Hòa A vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

VOH

MC: Phong Phú - Nhã Quỳnh

Bình luận

Đọc Báo