Thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI - Tiếng nói từ địa phương 11/11/2020

Quận ủy quận Bình Tân vừa tổ chức thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

VOH

MC: Phong Phú - Nhã Quỳnh

Bình luận

Đọc Báo