Quận Bình Tân không còn hộ nghèo giai đoạn 2019 - 2020 - Tiếng nói từ địa phương 30/10/2019

Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố vừa tổ chức đoàn phúc tra quận Bình Tân không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2019 - 2020.

VOH

MC: Nhã Quỳnh - Phong Phú

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo