Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh, rạch - Tiếng nói từ địa phương 02/10/2019

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 19 về cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh, rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” trên địa bàn quận Bình Tân.

VOH

MC: Nhã Quỳnh - Phong Phú

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo