Hội đồng nhân dân quận Bình Tân vừa tổ chức kỳ họp thứ 12 - Tiếng nói từ địa phương 22/07/2020

Hội đồng nhân dân quận Bình Tân vừa tổ chức kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân quận khóa II.

VOH

MC: Phong Phú – Nhã Quỳnh

Bình luận

Đọc Báo