Hội đồng Nhân dân phường Tân Tạo A tổ chức Kỳ họp lần thứ 15 - Tiếng nói từ địa phương 05/08/2020

Tại kỳ họp, Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng Nhân dân phường Lại Văn Minh, báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm.

VOH

MC: Phong Phú - Nhã Quỳnh

Bình luận

Đọc Báo