សាកសួរសុខទុក្ខ និងជូនពរកម្មភិបាលវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ត - Tiếng Khmer 26/02/2020

លោកស្រី Vo Thi Dung អនុលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង បានអញ្ជើញមកសាកសួរសុខទុក្ខគ្រូពេទ្យឆ្នើមនានា ក្នុងឱកាសអបអារសារទខួបលើកទី ៦៥ ឆ្នាំនៃទិវាគ្រូពេទ្យវៀតណាម។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo