អេហ្ស៊ីបសហការជាមួយប្រទេសដាណឺម៉ាក ដើម្បីផលិតឥន្ធនៈពណ៌បៃតង- Tiếng Khmer 24/09/2022

ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេហ្ស៊ីប  លោក Abdel-Fattah El-Sisi បានបង្គាប់ការដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះ ត្រូវជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាក Maersk ដើម្បីបង្កើតបណ្តាញជាតិរួមបញ្ចូលគ្នាមួយ សម្រាប់ផលិតកម្ម និងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈបៃតងសម្រាប់នាវាទាំងអស់។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo