វេទិការស្តាប់មតិពីប្រជាជន - Tiếng khmer 19/01/2021

XỬ PHẠT NGHIÊM HÀNH VI XẢ RÁC KHÔNG ĐÚNG

NƠI QUY ĐỊNH ​

ផាកពិន័យឲ្យតឹងរឹងការចោលសំរាមមិនត្រឹមត្រូវតាមកំណត់

ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពចោលសំរាមតែពាសនោះ, គឺនាពេលខាងមុខ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុងហូជីមិញ នឹងបន្តអនុវត្ត ព្រមទាំងរក្សា សង្កាត់, ភូមិ,ឃុំ និងទីរួមស្រុកចំនួន ១០០% រៀបចំការពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ អំពីស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថានក្នុងតំបន់, ផ្សព្វផ្សាយនូវការយល់ដឹងអំពីការការពារបរិស្ថាន ...

ខទ្ទការល័យនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញបានឲ្យដឹងថា, បន្ទាប់ពីអស់រយៈពេល ២ ឆ្នាំអនុវត្តសេចក្តីណែនាំលេខ  19-CT/TU របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញ ស្តីអំពីការអនុវត្តចលនា“ អ្នកទីក្រុងមិនចោលសំរាមចេញទៅដងផ្លូវ និងប្រឡាយ ដើម្បីទីក្រុងស្អាត  និងបន្ថយលិចទឹក”  សម្រេចបានលទ្ធផលជាច្រើនពីកិច្ចការឃោសនា, ដោះស្រាយព័ត៌មាឆ្លុះបញ្ចាំងនានា,  លុបចោលចំណុចខ្មៅស្តីអំពីការបំពុលមកពីសំរា រហូតដល់ការចំណាយថវិការសម្រាប់ទិញធុងសំរាមសាធារណៈ និងបទល្មើសខាងអនាម័យបរិស្ថាន។ ក៏ប៉ុន្តែ គំនិងខាងការថែរក្សាអនាម័យរួមនៅក្នុងប្រជាជនមួយផ្នែក គឺមិនទាន់ខ្ពស់ទេ, ការបំផុសប្រជាជនមិនចោលសំចេញទៅផ្លូវ និងប្រឡាយគឺមិនទាន់បានអនុវត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់នៅឡើយ។

ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពចោលសំរាមតែពាសនោះ, គឺនាពេលខាងមុខ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុងហូជីមិញ នឹងបន្តអនុវត្ត ព្រមទាំងរក្សា សង្កាត់, ភូមិ,ឃុំ និងទីរួមស្រុកចំនួន ១០០% រៀបចំការពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ អំពីស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថានក្នុងតំបន់, ផ្សព្វផ្សាយនូវការយល់ដឹងអំពីការការពារបរិស្ថាន  និងបំផុសប្រជាជនឲ្យបាន ១០០% សម្រាប់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាមិនចោលសម្រាបតែពាស ព្រមទាំងត្រូវចោលសម្រាបមត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់។

ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅ“ បំផុសប្រជាជនមិនចោលសំរាមចេញទៅងផ្លូវ និងពព្រកប្រឡាយ” , គណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុង បានប្រគល់ដល់មន្ទីរ, ផ្នែក និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខណ្ឌ, ស្រុក ជំរុញការឃោសនា  និងបង្កើតប្រព័ន្ធកែឆ្នៃសំរាមឡើងវិញ សម្រាប់ បម្រើប្រជាជ នក្នុងការបែងចែកប្រភេទសំណល់រឹង នឹងប្រភព តាមវិធីថ្មីគឺ៖ បែងចែកសំរាមនៅដើមប្រភព ទៅជា ២ក្រុម  (ក្រុមសំរាមអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាន កែច្នៃឡើងវិញ និងក្រុមសំរាមនៅសល់) សម្រាប់សម្សរបនឹងបច្ចេកវិជ្ជាប្រព្រឹត្តិកម្ម ព្រមទាំងដំណៅទិសរបស់ទីក្រុង។ រៀបចំការឃោសនា និងបំផុសដល់ប្រជាជនគ្រប់រូប និងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ ត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផលិតផលប្លាស្ទិកប្រើម្តង, បង្កើនការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើម និងផលិតផលកែច្នៃឡើងវិញដែលសម្របនឹងបរិស្ថាន។ កសាងផែនធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្តែង ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការត្រួតពិនិត្យ តាមដាន និងដោះស្រាយទង្វើល្មើសបែបរដ្ឋបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធិភាព ចំពោះកិច្ចការសម្អាតបរិស្ថាន, ករណីទន្ទ្រានទ្វារបង្ហូរទឹក, បិតជិតទ្វារដោះទឹក, សំណង់រំលោភលើព្រេកប្រឡាយ.....

អនុវត្តការប្រើប្រាស់រូបភាពដកស្រង់ពីកាមេរ៉ាដែលដាក់នៅតាមបណ្តាទីប្រជុំជន ដែលបានអនុវត្តការដោះស្រាយទង្វើរល្មើសបរិស្ថាន ដោយរូបភាពផ្ទាល់ ដូចជា រំលឹកដោផ្ទាល់, រំលឹកតាមកម្រងប្រជាជន រហូតដល់ប្រើប្រាស់រូបភាពដោះស្រាយតាមរូបភាពផាកពិន័យជាសាច់ប្រាក់ តាមរយៈដកស្រង់រូបភាពចេញពីការម៉េរ៉ា; ស្រាវជ្រាវ និងមានមតិអំពីរូបភាពផាកពិន័យដោយវិធីធ្វើពលកម្មសាធារណ ចំពោះករណីល្មើសបទកំណត់ខាងអនាម័យនៅទីសាធារណ។

កសាងផែនការ និងដំណើការគម្រោងការប្រព្រឹត្តិកម្មកាកសំណល់រឹងនៅទីក្រុងហូជីមិញ ដល់ឆ្នាំ ២០២៥, ទស្សនិស្ស័យដល់ឆ្នាំ ២០៥០។ កែសម្រួលបទកំណត់នានាដែលពាក់ព័ន្ធដល់វិធីបែងចែកកាកសំណល់រឹងនៅនឹងដើមប្រភព ទៅជា ២ ក្រុម (ក្រុមកាកសំណល់រឹងដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាន, កែច្នៃសំណល់ និងក្រុមសំណល់រឹងនៅសល់) ព្រមទាំងណែនាំដល់គណៈកម្មាធិការប្រជាជននៅ ២៤ ខណ្ឌស្រុក ឲ្យដំណើការវិធីនេះ សម្រាប់សម្របនឹងបច្ចេកវិជ្ជាប្រព្រឹតិ្តកម្ម និងដំណៅទិសរបស់ទីក្រុង។

គណៈកម្មាធិការប្រជាជនគ្រប់ខណ្ឌស្រុក ត្រូវចេញ តម្លៃជាក់ស្តែងមួយជាបន្ទាន់ ចំពោះសេវាប្រមូលសំរាម, ដឹកជញ្ជូន និងប្រព្រឹតិ្តកម្មសំរាមក្នុងមូលដ្ឋាន ព្រមទាំងរៀបចំការប្រមូលថ្លៃសេវ៉ា។ ប្រកាស់ឲ្យប្រើនូវគោលនយោបាយនានា សម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ការផ្លាស់ប្តូរកម្លាំងប្រមូលសំរាមជាឯកជន ទៅជាសហករណ៍ ឬ ជាស្ថាប័នអាជីវកម្មមាននិតិបុគ្គល, មានគោលនយោបាយជំនួយដល់ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យោបាយប្រមូល និងដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់រឹងក្នុងការប្រជុំជីវភាព; បំពេញបន្ថែមទុនដល់មូលនិធិការពារបរិស្ថាន សម្រាប់ជំនួយដល់ការអនុវត្តខ្លឹមសារនេះ។

គណៈកម្មាធិការគ្រប់ខណ្ឌស្រុក ត្រូវរៀបចំការចេញប្រតិបត្តិនៃការអនុវត្តចលនាអំពីសំរាមរឹងឲ្យបានប្រចាំ គឺមួយឆ្នាំត្រូវរៀបចំបាន ២លើក។ មានមតិសម្រាប់បំពេញបន្ថែមចូលក្នុងគម្រោងការផែនការអភិវឌ្ឍន៍ភ្លើងអគ្គិសនីដែលបានផលិតចេញពីការាប្រព្រឹតិ្តកម្មកាកសំណល់រឹង, ធានាត្រូវមានការត្រៀមខ្លួនជាស្រេច, វិនិយោគកសាងស្ថានីយ៍ភ្លើងអគ្គិសនី សម្រាប់បម្រើដល់ការតភ្ជាប់, លក់ដូរភ្លើងអគ្គិសនីពីបណ្តាគម្រោងប្រព្រឹត្តិកម្មកាកសំណល់រឹង នៅក្នុងបណ្តាតំបន់បណ្តុំរោងចក្រប្រព្រឹតិ្កកម្មកាកសំណល់រឹងរបស់ទីក្រុង។ ជំនួយដល់បណ្តាអង្គភាពប្រព្រឹត្តិកម្មកាកសំណល់រឹង ចំពៅបណ្តាបញ្ហាខាងច្បាប់ សម្រាប់ជំរុញឲ្យបានលឿននូវល្បឿនផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិជ្ជាប្រព្រឹត្តិកម្មសំរាមរបស់រោងចក្រប្រព្រឹតិ្តកម្មសំរាមដែលមានស្រាប់ ទៅជាបច្ចេកវិជ្ជាដុតនិងបញ្ចេញភ្លើងអគ្គិសនី។

 

 

DIỄN ĐÀN LẮNG NGHE DÂN NÓI

វេទិការស្តាប់មតិពីប្រជាជន

នៅខេត្ត An Giang មានរូបភាពគំរូជាច្រើនប្រកបដោយភាពលោតផ្លោះលើវិស័យនានា បានបើកចេញនូវទិសដំណើរថ្មី ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច, សង្គមកិច្ច។ ហើយកម្មាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ និងស្តាប់មតិឆ្លុះបញ្ចាំង, ស្តាប់នូវបំណងសមស្របរបស់ប្រជាជន សម្រាប់ដោះស្រាយនូវកង្វល់នានា, បានរួមចំណែកបង្កើតចេញនូវការឯងភាពគ្នាក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយក្នុងមូលដ្ឋាន។ “វេទិការស្រាប់មតិពីប្រជាជន” នៅស្រុក Châu Thành គឺជារូបភាពគំរូមួយដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព បានតភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និតរវាងបក្សនិងប្រជាជន។

ប៉ុន្មានឆ្នាំមុនៗ ប្រព័ន្ធគមនាគមន៍នៅតំបន់ជនបទក្នុងស្រុក Châu Thành គឺលំបាកខ្លាំងណាស់ មកពីភាគច្រើនគឺជាផ្លូវដី, ស្ពានគឺជាក្តាឈើមួយ។ ឲ្យតែដល់រដូវប្រមូលផលដំណាំម្តងៗ គឺកសិករបានដឹកជញ្ជូនផលដំណាំដោយលំបាកវេទនា។  នៅភូមិ ២ គឺភូមិ Thắng Lợi និងភូមិ Tân Thạnh ក្នុងស្រុក Tân Phú គឺជាព្រកមួយ បានជាការដឹកជញ្ជូនកសិផលត្រូវទៅដោយផ្លូវទឹក, បានជាកសិករត្រូវចំណាយសោហ៊ុយបន្ថែម ដូចជាត្រូវជួលគេលើកដាក់ទំនិញ។ ហើយ ចាប់ពីរយៈពេលមានស្ពានបានធ្វើពីបេតុង និងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៩ មក បានបង្ករភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាជនក្នុងការដឹកជញ្ជូនកសិផល។

ផ្តើមពីតំបន់ជនបទមួយ ដែលមានការទៅមកយ៉ាងលំបាក គឺមកដល់ដល់ពេលនេះ ស្រុក Châu Thành ជួសជុលហើយស្រេចផ្លូវជនបទបាន ៦២,៤គីឡូម៉ែត្រ, ដំឡើងថ្នាក់ផ្លូវឆ្លងភូមិស្រុក បានជាង ១០១គីឡូម៉ែត្រ, បំផុសប្រជាជនឲ្យពង្រាយខ្សាច់លើផ្លូវជនឆ្លងឃុំបានជាង ២៧០គីឡូម៉ែត្រ; សាងសង់ថ្មី និងជួសជុលស្ពានបានជាង ១៤១គ្រឿង។ ស្ពាន និងផ្លូវបានផ្តល់ភាពងាយស្រួលហើយ ហើយក៏បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ចមានការប្រែប្រួលយ៉ាងល្អប្រសើរ។ មកដល់ពេលនេះ មានទាំងអស់ ៥ឃុំ បានសម្រេចនូវបទដ្ឋានជាទីជនថ្មីរួមាន៖ ឃុំ Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Ðăng, Bình Hòa និងឃុំ An Hòa ហើយឃុំៗនៅសល់ ក៏សម្រេចបានគិតជាមធ្យមបាន ១៤គោដៅ ក្នុងចំណោម ១៩គោលដៅ.....ហើយស្រុក Châu Thành កំពុងឆ្ពស់ទៅរកស្រុកជនបទថ្មីនៅឆ្នាំ ២០១៥។

ស្រុក Châu Thành បានមានការប្រែប្រួលដូច្នេះ គឺមកពីមានការឯកភាពពីប្រជាជន និងរដ្ឋអំណាច។ លោក Ðoàn Hồng Danh ជាប្រធានគណៈប្រជាចលនាស្រុកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ស្រុកបានពង្រឹងល្អនូវរូបភាពគំរូវេទិការស្តាប់មតិពីប្រជាជន, ជាមួយទិសស្លោកស្និតស្នាល និងរាក់ទាក់ សម្រាប់ប្រជាជនបានបញ្ចេញនូវមតិ និងគំនិតរបស់ខ្លួន ជាមួយអ្នកដឹកនាំ។ ជាក់ស្តែង គឺកាលពីឆ្នាំ ២០១៦គណៈប្រជាចលនា បានលើករូបភាពគំរូ “ថ្ងៃស្តាប់មតិរបស់ប្រជាជន”។ រូបភាពគំរូនេះ បានសម្រេចនូវលទ្ធផលល្អ បានជាក្រោយមកក៏ត្រូវបានពង្រីកឲ្យក្លាយជា “វេទិការស្តាប់មតិពីប្រជាជន” ហើយក៏បានអនុវត្តរហូតមកដល់ពេលនេះ។

តាមរយៈវេទិការនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់គណៈកម្មាធិការបក្សឃុំ, រដ្ឋអំណាច, គណៈកម្មាធិការរណសិរ្យមាតុភូមិស្រុក និងបណ្តាអង្គការមហាជន ពីថ្នាក់ស្រុក រហូតដល់ថ្នាក់ឃុំ បានស្តាប់មតិ និងគោលបំណងផ្ទាល់ពីប្រជាជន ហើយក៏បានដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាផងដែរ។ ការជួបប្រស្រ័យ និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ជាមួយប្រជាជន គឺត្រូវធានានូវការដឹកនាំពីថ្នាក់គណៈកម្មាធិការបក្សស្រុក ផ្សារភ្ជាប់នឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មជ្ឈឹម (និតិកាលទី ១២), សារាចរណ៍ណែនាំលេខ 05-CT/TW របស់ការរិយាល័យនយោបាយ ស្តីអំពីការជំរុញឲ្យបានខ្លាំងការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមស្មារតី, សិលធម៍ និងឫកពារបស់លោកប្រធានហូជីមិញ។

នៅក្នុងវេទិការស្តាប់មតិពីប្រជាជននៅភូមិ Hòa Phú 1ទីរួមស្រុក An Châu នាពេលថ្មីៗនេះ, គឺការផ្លាស់ប្តូរយោបល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំស្រុក ជាមួយប្រជាជនត្រូវបានប្រព្រឹត្តិទៅដោយកក់ក្តៅ។ រាល់មតិឆ្លុះបញ្ចាំង, រាល់មតិអំពីស្ថានភាពអនាម័យបរិស្ថាន, ដីនៅមាត់ទន្លេត្រូវស្រុតចុះ, ការជួសជុលផ្លូវជនបទ.... ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំស្រុក និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយដោយច្បាស់។

អាចនិយាយបានថា តាមរយៈវេទិការនេះ ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៍មាននានា បនាជួយឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្មាភិបាល និងប្រជាជនបានស្និតស្នាលជាង, ហើយផ្តើមពីនេះ ក៏បានបង្កើតចេញនូវការឯកភាពរវាងថ្នាក់ដឹកនាំ បានពង្រឹង និងបង្កើតចេញនូវកម្លាំងអនុវត្តនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ស្រុក Châu Thành ក្នុងដំណាក់ថ្មី៕

 

 

 

 

 

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo