ធ្វើតេស្តឈាមដោយមិនចាំបាច់យកគំរូ - Tiếng Khmer 10/06/2021

ថ្មីៗនេះ បណ្តាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រសេបានៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែល បានបង្កើតឧបករណ៍ធ្វើតេស្តឈាម ដោយមិនត្រូវការម្ជុលដើម្បីគូរឈាមដូចធម្មតាទេ។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo