វិនិច្ឆ័យករណីពុករលួយកិបបន្លំជិត ៧៩ ពាន់លានដុងនៅក្រុមហ៊ុនឆ្នោត Đồng Nai – Tiếng Khmer 27/06/2020

ថ្មីៗនេះ តុលាការប្រជាជនខេត្ត Đồng Nai បានបើកសវនាការកាត់ទោស ចំពោះរឿងក្តីពុករលួយ កិបកេងទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលបណ្តាលឱ្យខាតបង់ថវិការជិត ៧៩ ពាន់លានដុង នៅក្រុមហ៊ុនឆ្នោត Đồng Nai ។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo