ផលិតផលពិសេសដូងខ្ទិះ Cau Ke ត្រូវបានផ្តល់វិញ្ញាបនប័ត្រ VietGAP – Tiếng Khmer 24/06/2020

គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលគម្រោងបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតំបន់ដីសណ្តទន្លេគឺវឡុងប្រចាំនៅខេត្តត្រាវិញ បានអោយដឹងថាខ្លួនបានប្រគល់វិញ្ញាបនប័ត្រ VietGAP ទៅសហករណ៍ដូងខ្ទិះ Hoa Tan ស្រុក Cau Ke ហើយ។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo