អតីតប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម លោក Le Duc Anh ទទួលមរណភាព - Tiếng Khmer 24/04/2019

យោងតាមគណៈកម្មការការពារ និងថែទាំសុខភាពរបស់កម្មាភិបាលមជ្ឈិម លោក Le Duc Anh ជាអតីតសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ និងជាអតីតប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀត ណាម បានទទួលមរណភាពដោយរោគាពាធនៅទីក្រុងហាណូយ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo