លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ផ្ញើលិខិតជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី - Khmer 04/04/2019

លោក Tran Thanh Man ជាលេខាមជ្ឈឹមបក្សនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម បានផ្ញើលិខិតជូនពរដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ នាឱកាសអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរឆ្នាំ 2019។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo