បុរសជនជាតិកម្ពុជាម្នាក់ត្រូវ កាត់ដៃ ជើងទាំងគូចោល ព្រោះឆក់ខ្សែភ្លើង - Tiếng Khmer 22/06/2019

ថ្មីៗនេះ មន្ទីរពេទ្យ Cho Ray នៃទីក្រុងហូជីមិញ ទើបបានទទួលព្យាបាលករណីរលាកដោយសារភ្លើងឆក់ ត្រូវកាត់ដដៃនិងជើងទាំងគូចោល គួរអោយសោកនាដ្ឋកម្ម។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo