នាវាអមការពារកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសបង់ក្លាដែស មកទស្សនាកិច្ចទីក្រុង ហូជីមិញ - Tiếng Khmer 10/04/2019

នាវាអមការពារ BNS PROTTOY នៃប្រទេសបង់ក្លាដែស នាយទាហាន និងនាវិកចំនួន 138 នាក់ បានមកចូលចតកំពង់ផែសៃហ្គន ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចមិត្តភាពនៅទីក្រុងហូជីមិញនៃប្រ ទេសវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី 8 ដល់ថ្ងៃទី 11 ខែមេសា។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo