ទីក្រុងហូជីមិញ បង្កើនការឃ្លាំមើលប្រភពសាច់ជ្រូកនៅទីផ្សារលក់ដុំ - Tiếng Khmer 21/03/2019

ប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពស្មុគស្មាញនៃជំងឺប៉េសជ្រូកអាហ្រ្វិក គណៈគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទីក្រុង HCM បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យទីផ្សារលក់ដុំនានាជាបន្តន្ទាប់ ដើម្បីធានាមិនឲ្យសាច់ជ្រូកកខ្វក់ចូលមកទីក្រុង។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo