ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងហូជីមិញ អបអរសាទរបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា - Tiếng Khmer 07/11/2018

លោក Huỳnh Cách Mạng ជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បាន អញ្ជើញមកអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញ អបអរសាទរខួបលើកទី 65 ឆ្នាំ ទិវាបុណ្យ ឯករាជ្យជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo