ជំងឺផ្តាសាយបក្សីបានផ្ទុះឡើងនៅខេត្តភូអៀន-Tiếng Khmer 10/11/2018

សត្វស្លាបជាង ២.០០០ក្បាល នៅឯស្រុកភូមហ្វា ខេត្តភូអៀន ត្រូវសមត្ថកិច្ចកំទេចចោល ដោយបានឆ្លងមេរោគដ៏គ្រោះថ្នាក់ អាចឆ្លងទៅកាន់មនុស្សយ៉ាងងាយៗ៕

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo