ជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្រ្វិចបានឆ្លងចូល២៣ខេត្តហើយ-Tiếng Khmer 01/4/2019

លោកង្វៀនសួនគឿង ជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្មបានលើកកម្មវិធីដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺប៉េស្តជ្រូកដូចជា ហាមឃាត់ការដឹកជញ្ជូនសត្វជ្រូកពីតំមួយទៅតំបន់មួយបើពុំមានលិខិតច្បាស់លាស់ ពិសេស មិនដឹកជញ្ជូនសត្វជ្រូកពីតំបន់ដែលមានជំងឺ ចេញទៅតំបន់នានាជាដាច់ខាត និងអនុវត្តវិធានការជាច្រើន ដើម្បីទប់ទល់មិនអោយជំងឺរីករាលដាល ។

.mp3

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo