ចំណូលពីការបង់ពន្ធរបស់ទីក្រុងហូជីមិញសម្រេចបានតែ ៤៦% នៃគម្រោងថវិការឆ្នាំ-Tiếng Khmer 26/07/2019

លោកប្រធាននាយកដ្ឋានគយទីក្រុងហូជីមិញបានឲ្យដឹងថា៖ ចំណូលពីផ្នែពន្ធដាររបស់ទីក្រុងសម្រេចបានតែ ៤៦% នៃគម្រោងថវិការឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ មូលហេតុសំខាន់គឺការប្រែប្រួលនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យ។

NGUỒN THU TỪ THUẾ CỦA TPHCM CHỈ ĐẠT

46% DỰ TOÁN NĂM

ចំណូលពីការបង់ពន្ធរបស់ទីក្រុងហូជីមិញ​សម្រេចបានតែ ៤៦% នៃគម្រោងថវិការឆ្នាំ

លោកប្រធាននាយកដ្ឋានគយទីក្រុងហូជីមិញបានឲ្យដឹងថា៖ ចំណូលពីផ្នែពន្ធដាររបស់ទីក្រុងសម្រេចបានតែ ៤៦% នៃគម្រោងថវិការឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ មូលហេតុសំខាន់គឺការប្រែប្រួលនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យ។

យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋានគយទីក្រុង ក្នុងសន្និសិទបូបសរុបលទ្ធផលការងារ ៦ខែដើមឆ្នាំ ២០១៩បានដឹងថា៖ “ក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដើមឆ្នាំ ចំណូលពីផ្នែងពន្ធដាររបស់ទីក្រុងសម្រេចបានត្រឹម ៤៦% នៃគម្រោងថវិការឆ្នាំ គឺមានល្បឿនយឺតយ៉ាវជាង បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅ។ ហើយ ៦ចុងឆ្នាំ គឺនាយកដ្ឋានគយត្រូវខិតខំខ្លាំង ទើបសម្រេចបានភារកិច្ចប្រមូលពន្ធឆ្នាំ ២០១៩។”

ជាក់ស្តែង សរុបចំណូល ៦ ខែដើមឆ្នាំ ២០១៩សម្រេចបានជាង ១៣៣.០០០កោដិដុង។ ចំណូលនេះ គឺសំខាន់គឺត្រូវរងប៉ះពាល់មកពីផ្នែកអចលនាទ្រព្យ និងសំណង់។ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅជាក់ស្តែងគឺ៖ ពន្ធចំណូលពីសកម្មភាពផ្ទេរកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យថយចុះ ២០%, សោហ៊ុយប្រថាប់ត្រាថយចុះ ២៨%, ហើយចំណូលពីការប្រើប្រាស់ដីធ្លីថយចុះខ្លាំំងបំផុត គឺដល់ទៅ ៦០%។

ទន្ទឹមនឹងនោះ បំណុលពីបណ្តាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ និងសំណង់ក៏កើនឡើងខ្ពស់ផងដែរ គឺដល់ទៅ ៥១% នៃបំណុលសរុប។ បណ្តាចំណូលពីពន្ធអាកពិសេស, ពន្ធចំណូលរបស់ស្ថាប័នអាជីវកម្ម, ពន្ធបន្ថែមលើតម្លៃ, ចំណែកឯពន្ធចំណូលកើនឡើង បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទោ ប៉ុន្តែ ជាកំណើនទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំកន្លងទៅ។

លោក Trần Ngọc Tâm ប្រធាននាយកដ្ឋានគយទីក្រុងហូជីមិញបានឲ្យដឹងថា មូលហេតុសំខាន់ គឺមកពីប្រែប្រួលនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យ ហើយនាយកដ្ឋានគយទីក្រុង​ ក៏កំពុងផ្តោតសំខាន់ ទៅលើការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនឡើងវិញ បានជាការដាស់ទឿនក៏មិនទាន់បានទាន់ពេលវេលាផងដែរ។

ទន្ទឹមនឹងនោះ ផ្នែកគយរបស់ទីក្រុង ក៏កំពុងជំរុញកិច្ចការកែប្រែផ្នែករដ្ឋបាល ជំនួយស្ថាប័នអាជីវកម្មបំពេញពន្ធលើបណ្តាញអ៊ីនធ័រណែត បង់ពន្ធអេឡិកត្រូនិក អនុវត្តបង់ពន្ធដោយវិក័យប័ត្រអេឡិកត្រូនិក គ្រប់ងបំណូលសារពើពន្ធ និងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យពន្ធ។

ហើយថ្មីៗនេះ នាយកដ្ឋានគយទីក្រុង ក៏បានរៀបចំពិធី ១៥ ឆ្នាំ​ ទទួលកិត្តិនាមជាវីរពលកម្មនាសម័យផ្លាស់ប្តូរថ្មី៕

TPHCM CHỈ CÒN 11 ĐIỂM ĐEN, TAI NẠN GIAO THÔNG KÉO GIẢM CẢ 3 MẶT

ទីក្រុងហូជីមិញ នៅសល់តែ ១១ចំណុចមិនល្អ និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថយចុះទាំង ៣ មុខ

ក្នុងរយៈពេល ៦​ខែដើមឆ្នាំនៃទីក្រុងហូជីមិញ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅនោះ គឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានថយចុះទាំង ៣ មុខតែម្តង ទាំងចំនួនករណីគ្រោះថ្នាក់ ចំនួនមនុស្សស្លាប់ និងចំនួនអ្នករងគ្រោះ ហើយក្នុងចំណោមនោះ អ្នកស្លាប់ក៏ថយចុះច្រើនផងដែរ។

លោក Trần Quang Lâm នាយកមន្ទីរគមនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូនទីក្រុងហូជីមិញ បានឲ្យដឹងថា គិតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុងភូមុសាស្ត្រទីក្រុង នៅសល់តែ ១១ ចំណុច ដែលកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនប៉ុណ្ណោះ។

ហើយបានដឹងថា មុននោះ ក្នុងភូមិសាស្ត្រទីក្រុង មានទាំងអស់ ១៦ចំណុច ច្រើនតែកើតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។ ហើយគិតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩ បន្ទាប់ពីធ្វើការវាយតម្លៃសារឡើងវិញ បណ្តាចំណុចខ្មៅទាំងនេះ ក្នុងភូមិសាស្ត្រទីក្រុងនោះ មន្ទីរគមនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូន និងផ្នែកនានា បានកត់សម្គាល់ឃើញថា បានកើតមានបន្ថែម ៥ ចំណុចខ្មៅថ្មីទៀត ហើយមាន ១០ចំណុចខ្មៅ តាមគម្រោងការនឹងបានលុបបំបាត់ចោល។ ដូច្នេះ សព្វថ្ងៃនេះ ក្នុងភូមិសាស្ត្រទីក្រុង នៅសល់តែ ១១ចំណុចខ្មៅខាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណោះ។

ក្រៅពីនេះ​ តាមរយៈការតាមដានស្ថានភាពចរាចរណ៍ នៅ ២៨ចំណុច ដែលអាចត្រូវស្ទះគ្រប់ពេលវេលានោះ គឺមាន ១៦ចំណុច មានការប្រែប្រួលល្អ ៥ចំណុចមានការប្រែប្រួល ប៉ុន្តែ ស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅស្មុគ្រស្មាញ និង ៧ចំណុចគ្មានការប្រែប្រួល។

លោក Trần Quang Lâm នាយកមន្ទីរគមនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូនទីក្រុងហូជីមិញបានឲ្យដឹងថា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩​ នឹងខិតខំលុបបំបាត់បន្ថែម​ ៣ចំណុច ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ អាចស្ទះចរាចរណ៍គ្រប់ពេលវេលា។

អំពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះ យោងតាមគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពគមនាគមន៍ទីក្រុងហូជីមិញ គឺក្នុងរយៈពេល ៦ខែដើមឆ្នាំ ក្នុងភូមិសាស្ត្រទីក្រុងហូជីមិញ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានថយចុះ ទាំង ៣មុខ បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៨ ក្នុងនោះ ចំនួនអ្នកស្លាប់មកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានថយចុះខ្លាំង។ ជាក់ស្តែង ក្នុងរយៈពេល ៦ខែដើមឆ្នាំ ២០១៩ កើតមាន ១.៦៦៩ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បណ្តាលឲ្យ ៣០៤នាក់ត្រូវស្លាប់ , ១.១៤៧នាក់ត្រូវរបួស។ ហើយបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅ គឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានថយ ១១៥ករណី អ្នកស្លាប់មកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថយ ៣៩នាក់ និងអ្នកត្រូវរបួសថយ ៦៨នាក់៕

 

 

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo