ខេត្ត Binh Phuoc ទទួលស្គាល់គុណសម្បត្តិរបស់ចាស់ភូមជាជនជាតិភាគតិច - Tiếng Khmer 27/03/2019

ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្តាមន្ទីរ ផ្នែកខេត្ត និងតំណាងបក្ខភាគគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ និងចាស់ភូមិប្រមាណជាង 80 រូប រួមទាំងអ្នកមានកិត្យានុភាពឆ្នើមក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកិច្ចជំនួបនេះ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo