ក្រុមសិស្សវៀតណាមទទួលបានមេដាយប្រាក់ចំនួន ២ និងមេដាយសំរិទ្ធចំនួន ៥ - Tiếng Khmer 16/05/2019

បានដឹងថា លទ្ធផលនៃការប្រកួតអូឡាំពិករូបវិទ្យាអាស៊ីលើកទី ២០ ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមសិស្សវៀតណាមដែលមានបេក្ខជន ៨/៨ រូប បានឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់ ក្នុងនោះរួមមានៈ មេដាយប្រាក់ ២ មេដាយ សំរិទ្ធ ៥ និងប័ណ្ណសរសើរ ១។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo