Urang bangsa Cham Ninh Thuan bui sambai uan roh harei Kate thun 2018 - Tiếng Chăm 10/10/2018

Urang bangsa Cham daok di tinh Ninh Thuan bui sambai uan roh harei Kate thun 2018.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo