Tuan gru pato magru akhar huruf di bhum ceik gah Truong Son - Tiếng Chăm 11/04/2019

Mai tal dua huyen Đakrông saong Hướng Hóa di tinh Quảng Tri, maong mbok rilo anek saih kham marat bac magru nan lac hatian di tuan gru haong bhap bini

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo