Tiền Giang: Padang ngak palei pala bahrau, salih bahrau dom puk palei - Tiếng Chăm 18/12/2020

Urak ini, Tiền Giang hu taong yaom lac kareih camin dalam bruk ngak pakat negar padang ngak palei pala bahrau di bhum taneran kraong CL.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo