Rami ramik tanut yaom pablei dien - Tiếng Chăm 08/01/2021

Mentri Công Thương hu harak payua tal Sở Công Thương dom tỉnh, ban di Trung ương saong Tập đoàn điện lực Việt Nam tacei pato brei trun yaom pablei điện, trun jien điện ka dom urang pandar điện

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo