Prein dui pachreih urang buh jien tame ngak mbang di Binh Dương - Tiếng Chăm 11/05/2022

Kuhria tal harei ini, tỉnh Bình Dương hu 4.011 danak dak hu phun jien negar langiu tut angan abih tih lac 37 tỉ USD.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo