Pato magru lac kadha praong piah ngak patagok labik bangsa takik, bhum ceik - Tiếng chăm 12/06/2019

Di Đắk Nông, mintri pato magru ndak pambuak haong Ủy ban Bangsa, UBND tỉnh pieh Simina taong yaom dom bruk ngak temat di kadha ngak tui sarak pato magru haong labik bha bini bangsa takik haong bhum ce

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo