Pasram dom khaw tin gah bangsa, gah agama ka dom urang vak - Tiếng Chăm 11/10/2019

Dalam masa anak tal, dom urang jaka ngak bruk gah bangsa, urang vak saong dom urang hu angan je di labik bangsa takik mada hu pasram dom khaw tin, prang rapa khaw tin gah bangsa, agama.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo