Ninh Thuận daong khik tapon dom anek raon glang anak vaktu langik pandiak - Tiếng Chăm 23/05/2019

mikva bhap bini raon glang di Ninh Thuận jang daoh kham marat rok duah dom ndap mbang, ia manyum saong pacang caga jit ruak paih ngak patrun bhien abih khuk lahik di tapon dom anek raon glang.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo