Ngak gom electric ka darajah bhum ceik glaong di Lai Châu - Tiếng Chăm 09/04/2019

Gilang jien tui hatain bangsa Việt haong dom urang paplei salih ngak pah hala padang gom manyeik ka 300 bilik bac magru di Lai Châu.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo