Mbang baoh kuac bhian bhian daong patrun gah ruak mata - Tiếng Chăm 11/08/2018

Mbang giel giel baoh kuac mada daong patrun thoái hóa điểm vàng, makna praong abih di dom janih ruak pambauk tal mata di urang umur praong thun.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo